قبوض جدید برق برای پرمصرف‌ها نجومی شد

قبوض جدید برق برای پرمصرف‌ ها