دستگاه حضور و غیاب پانچی افق تایم

ویژگی‌های دستگاه حضور و غیاب پانچی
دستگاه حضورغیاب کارت پانچ نیز هم مانند سایر سیستم‌های حضوروغیاب اداری ویژگی‌های متفاوتی دارد. در دستگاه حضوروغیاب پانچی ساعات ورود و خروج کارمندان ثبت می‌شود. همچنین در دستگاه حضور و غیاب پانچی امکان تعریف شیت‌های مختلف کاری وجود دارد. در همه دستگاه‌های حضور و غیاب پانچی امکان اختصاص یک شماره برای هر شخص فراهم بود تا اطلاعات تردد هر فرد را به درستی و دقت ذخیره‌سازی کند. دستگاه‌های پانجی حضوروغیاب در کنار ویژگی‌های مثبتی که داشته‌اند دارای مشکلات زیادی هستند.

مشکلات دستگاه حضوروغیاب پانچی
همانطور که گفتیم دستگاه حضورغیاب پانچی علاوه بر مزایایی که داشته است. چالش‌های فراوانی را نیز شامل می‌شد که سبب ساخت و تولید نسخه‌های پیشرفته‌تری گردید. با توجه به نحوه کار دستگاه حضور و غیاب پانچی، دستگاه هر فرد را صرفا از طریق کدی که در روز اول برایش تعریف شده است می‌شناسد. پس مشخص است که هر شخص دیگری با داشتن کد تعریف شده می‌تواند به جای دیگری ساعت بزند. و این موضوع ضربه بزرگی به ایجاد نظم در مجموعه خواهد زد. همچنین از آنجایی که این دستگاه‌ها حافظه‌ای برای ذخیره سازی اطلاعات ندارند و اطلاعات هر نیرو روی کارت خودش ثبت می‌شود امکان از بین رفتن اطلاعات ماهانه بسیار وجود دارد. کارشناسان ما در مجموعه افق تایم آماده ارائه اطلاعات بیشتر خواهند بود.https://ofoghfaravision.com/attendance-device/panji-attendance-machine/