مالیات اينفلوئنسرها - آژانس دیجیتال مارکتینگ مای کاستومر - مالیات بلاگرها

طبق بیانات مجلس شخص اینفلوئنسر مارکتینگ باید خود اظهاری کند که مقدار درآمد آن‌ها با ایتم تبلیغات چقدر است و سازمان امو مالیات طبق ادعای آن‌ها عدد مالیات را مشخص نماید.
برای اطلاعات بیشتر وارد سایت mycustomer شوید.

https://mycustomer.ir/%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%8A%D9%86%D9%81%D9%84%D9%88%D8%A6%D9%86%D8%B3%D8%B1-%D9%87%D8%A7/