شنیدم که علاقه داری پا رو دل میزاری

شنیدم که علاقه داری پا رو دل بزاری
خیلی عاشقم ماه کاملم
کشته مردتم گوشه دلم تو خونه داری
بگو آره یا نه نمک داری یارم
’× تو باشی انگاری همه دنیارو دارم
تو میمونی با من یه فکرایی دارم
دانلود آهنگ آبتین یارا واویلا داری