نخستین واکسن ایرانی ویروس کرونا

دقایقی پیش باحضور وزیر بهداشت و رییس ستاد اجرایی فرمان امام (ره) فاز بالینی واکسن ایرانی کرونا رسما آغازشد.

فرزند مخبر، رییس ستاد اجرایی فرمان امام (ره) نخستین داوطلب انجام تست انسانی واکسن کرونا شد.