واکنش اصغر فرهادی به خروج آمریکا از برجام

واکنش اصغر فرهادی به خروج آمریکا از برجام