زیباترین فوت و فن کوزه گری!؟

آموزش سفالگری
02128423118 - 09130919446,7,8
آموزش سفالگری شامل 7 ساعت ویدئوی آموزشی می باشد.
اصول اولیه سفالگری
ابزار سفالگری
آموزش مرحله به مرحله سفالگری
برای کسب اطلاعات بیشتر با مشاوران 118فایل تماس بگیرید.
www.118File.com