آزادی دو بچه آهو

محیط بانان اسفراینی دو بچه آهو را پس از نجات از دست شکارچیان، در پارک ملی سالوک در خراسان شمالی آزاد کردند.