آزمایش شیمی انفجار گاز استیلن !

FOLLOW US ON INSTAGRAM : https://instagram.com/azmayeshatshimi
...
FOLLOW US ON TELEGRAM : https://telegram.me/azmayeshatshimi
....
#انفجار گاز #استیلن (C2H2) [حاصل از واکنش #آب و #کلسیم #کاربید (CaC2)

2H20 (l) + CaC2 (s) Ca(OH)2 (s) + C2H2 (g) 

#Acetylene #gas #explosion due to the #reaction of #water and #calcium #carbide

#اطلاعات #فنی و #ایمنی #گاز #استیلن :

#گاز #استیلن ، یا #اتین #کوچک‌ ترین #عضو #خانواده #آلکین‌های #هیدروکربن است که از #دو #اتم #هیدروژن و دو اتم #کربن که با هم #پیوند #سه‌گانه دارند ساخته شده‌است. به خاطر وجود این پیوند سه‌گانه ، استیلن جزو #مواد #شیمیایی #اشباع_نشده #شناخته می‌شود.

گاز استیلن، گازی #بی_رنگ و در #دما ی #معمولی و #فشار به شدت #آتشگیر و با #بو یی #شبیه بوی #سیر می باشد. این گاز در #سال 1836# توسط #ادموند #داوی #کشف شد. در هوا به #شدت و با #شعله های #درخشان می سوزد. #مخلوط گاز استیلن و #هوا بسیار #منفجر شونده است. بنابراین آن را به صورت #محلول در #استون و به همراه مواد #متخلخل #ذخیره و #حمل میکنند.

#Technical #information and #safety of #acetylene #gas :

Acetylene gas, or #ethylene , is the #small est #member of the #family of #hydrocarbon #alkynes , #made up of #two #hydrogen #atom s and two #carbon #atoms that are #three_bonded #together. #Because of #this #triple #bond, acetylene is #known #as #an #unsaturated #chemical .

Acetylene gas is a #colorless gas that is #highly flammable at #normal #temperatures and #pressures and #smells #like #garlic . The gas was #discovered in 1836 by #Edmund #Davy. It #burns #intensely in the #air with #bright #flames. The #mixture of acetylene gas and air is highly #explosive. #Therefore , it is #stored and #transported as a #solution in #acetone along with #porous #materials.

.............................................................................................................................

#دوست هاتون رو به پیج ما #دعوت کنید تا #آنها هم از #مطالب #لذت ببرن.
........
  #پیج #آزمایشات شیمی در #اینستاگرام و #تلگرام

#Our #page #on #telegram and #instagram  @azmayeshatshimi
.........
#video #film #periodictable #element #elements #experiment #experiments
#عنصر #جدول_تناوبی #عناصر #ویدیو #فیلم
#chemistry
#شیمی #chemist  #شیمی_کاربردی #شیمی_محض
#آزمایش #آزمایش_علمی #آزمایش_شیمی