پاژه استخوان چیست

به طور معمول با افزایش سن استخوان های آنها با سرعت کمتری بازسازی می شود. برای کسانی که بیماری پاژه استخوان دارند این روند بازسازی استخوان های درگیر با سرعت بیشتری انجام می شود. در نتیجه استخوان بازسازی شده دارای ساختار غیر طبیعی است. استخوان درگیر می تواند نرم باشد و منجر به ضعف و خم شدن لگن، کمر (ستون فقرات)، لگن، ران، سر و بازوها شود. یا استخوان بازسازی شده می تواند بزرگ شود و آن را مستعد ابتلا به التهاب مفصل، کاهش شنوایی، شکستگی و ناراحتی کند. با توجه به اینکه این امر در افراد بالای 40 سال اتفاق می افتد علائم اغلب با تغییرات مرتبط با افزایش سن اشتباه گرفته می شود.
https://sabzcell.com/%d9%be%d8%a7%da%98%d9%87-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ae%d9%88%d8%a7%d9%86-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa%d8%9f/