حفاظت از مزرعه در برابر علف های هرز با علف کش سولفوسولفورون

علف های هرز در مزرعه می توانند، خسارات زیادی به محصول نهایی وارد کنند. برای در امان ماندن از خسارات ناشی از علف های هرز باید از سموم علف کش قوی، تضمینی و ایمن استفاده کنید. برای دفع انواع علف های هرز موجود در مزارع گندم می توانید از سم علف کش سولفوسولفورون با نام تجاری آپیروس، استفاده کنید. برای سفارش سم با کارشناسان آریا سبز تماس بگیرید. 09149643764 و 09146740450 _ www.ariasabz.com