روش های مهاجرت به کانادا

بسیاری از متقاضیانی که قصد مهاجرت به کانادا را دارند ابتدا پیشنهاد شغلی از این کشور دریافت می کنند، سپس برای اخذ ویزای کاری اقدام کرده و در نهایت از این طریق به کانادا مهاجرت می کنند. برای دریافت مجوز کار در کانادا، متقاضی نیاز به پیشنهاد شغلی و تاییدیه از سازمان کار و امور اجتماعی LMIA دارد. کارفرمایان کانادایی که نیاز به جذب نیروی خارجی داشته باشند از طریق لمیا درخواست خود را به ثبت می رسانند و به متقاضیان واجد شرایط ویزای کاری کانادا اعطا میکنند.
https://lms.macnet.ca/eportfolios/248/Home/canada