اکولایزر 3

فیلم سینمایی - اکولایزر 3 The Equalizer 3 2023 - رابرت مک کال ( دنزل واشنگتن ) خود را در خانه خود در جنوب ایتالیا می بیند اما متوجه می شود که دوستانش تحت کنترل رؤسای جنایی محلی هستند. همانطور که وقایع مرگبار می شوند، مک کال می داند که باید چه کاری انجام دهد: با مقابله با مافیا، محافظ دوستانش شود.