کویر مرنجاب کجاست؟

کویری که برای این سفر انتخاب کردیم، مرنجاب است. کویری نه چندان بزرگ در مقایسه با سایر کویرهای ایران، با آب و هوایی معتدل. بعضی‌ها می‌گویند به خاطر سختی فراوان برای بدست آوردن آب شیرین و قنات در این کویر، به آن مرد، رنج، آب می‌گفته‌اند. امروزه کویر مرنجاب مقصدی محبوب برای کویر گردان است. تپه‌های شنی بلند آن جاذبه زیادی برای مسافران سخت پسند با انتخاب های خاص دارد.