تورنتو رپتورز - واشنگتن ویزاردز / 13 ژانویه 2019

فول گیم تورنتو رپتورز - واشنگتن ویزاردز / 13 ژانویه 2019