سوءاستفاده جنسی از کودکان

" تصویر مربوط به نقاشی کودکی ست که مورد تجاوز و آزار جنسی قرار گرفته است "
استودیو واک با همکاری نوین کتاب گویا تقدیم میکند:
کتاب صوتی " " نوشته دکتر جواد محمودی غرائی
فروش در فیدیبو
نشر قطره