سیستم خنک کننده Inrow الیما ، کولینگ یدتاسنتر الیما

طراحی و ساخت سیستم خنک کننده Inrow الیما، تولید کننده سیستم خنک کننده گازی و آبی الیما

جهت بازدید از محصولات الیما، به وبسایت تجهیزات کولینگ الیما مراجعه کنید