تحلیل اقتصادی مصرف کودهای شیمیایی، دفتر پژوهشی دکتر شهنوازی

تحلیل آماری، مشاوره پایان نامه و خدمات پژوهشی دکتر شهنوازی، تبریز
تحلیل آماری، آنالیز مالی کامفار، مشاوره آموزشی و خدمات پژوهشی دکتر شهنوازی
تحلیل آماری، آنالیز مالی کامفار، مدیریت ریسک، مشاوره پروپوزال، پایان نامه، روش تحقیق، فصل چهار، طراحی پرسشنامه، مقاله نویسی، مشاوره کسب و کار، ترجمه متون تخصصی، طرح توجیهی و خدمات پژوهشی دکتر شهنوازی
SPSS
Eviews
STATA
WinQSB
COMFAR
SHAZAM
برای آشنایی بیشتر به کانال های تلگرامی زیر مراجعه نمایید:
@comfarexpert
@pertmasterriskanalysis
@productivitymanagement
@drshahnavazi
تبریز: میرداماد، خیابان محراب
04133830477
09144163860
دکتر شهنوازی