سم موریانه کش قوی، بدون بو و بدون آثار لکه، سم ترمیدور

از بین بردن موریانه ها یا مورچه های سفید با استفاده از سم قوی ترمیدور بهترین راه حل مبارزه با این موجودات است که عاشق سلولز (فرآورده های چوبی مثل: کاغذ، کتاب، وسایل چوبی خانه و... ) هستند. با استفاده از سم قوی و خارجی Termidor کلنی‌های مملو از موریانه را به راحتی از بین ببرید. این سم را می توان بدون نگرانی از به جا ماندن رنگ، لکه و یا بو بر روی تمام مواد چوبی، درها و پنجره ها مورد استفاده قرار داد. تماس با ما از طریق شماره های : 04432251817 و 09145562020 و سایت www.ariasam.com .