آموزش کاشت ناخن پا : مرحله چهارم : سوهان کشی - نیل آکادمی

در آموزش کاشت ناخن پا برای انجام سوهان کشی اصولی و داشتن ناخنی خوش فرم و خوش حالت مراحل زیر را به ترتیبی که گفته شده اجرا کنید.

با استفاده از سرسوهان الماسه استوانه سرگرد، ناهمواری های سطح مواد را از بین ببرید و ضخامت مواد را کمی کمتر کنید.
به کمک سرسوهان مانیکور استوانه دورگیر، دورگیری مواد را انجام دهید و ناهمواری های دور ناخن را از بین ببرید.
به زاویه سرسوهان با ناخن در ویدیو آموزشی دقت کنید.
با استفاده از سرسوهان الماسه استوانه، فرم نهایی روی ناخن را ایجاد کنید و رد سر سوهان دور گیر را از بین ببرید.
با استفاده از سوهان دستی، فرم بغل و بالای ناخن را درست کنید.
آموزش کاشت ناخن پا
https://academy-nail.com/foot-nail-implant-training/

آموزش رایگان کاشت ناخن
https://academy-nail.com/learning-of-nail-implanting

نیل آکادمی
https://academy-nail.com

تماس بگیرید:
۰۲۱-۶۶۷۴۱۱۷۸ | ۰۹۱۲۷۶۰۴۴۹۲