چگونه در یک ویدیو دوتا بشویم ؟!

چگونه در یک ویدیو دوتا بشویم ؟! شاید این عنوان کمی مبهم و گیج کننده بنظر بیاید اما دیدن این ویدیو کاملا متوجه این جمله خواهید شد که منظور از دوتا شدن خودمان در یک ویدیو آن هم فقط با گوشی چیست ؟

در این قسمت با برنامه ای که معرفی کردیم و آموزش کار کردن با این برنامه به راحتی میتوانی ویدیو های جذا بسازید و آنها را ویرایش کنید.