ممنوع بودن سفر‌ نوروزی به شهر‌های قرمز و نارنجی

سفر‌های نوروزی به شهر‌های قرمز و نارنجی ممنوع و به بقیه شهر‌ها آزاد است