بقای جنگل: چگونه می توان زیباترین استخر داخل زمین و خانه غار زیرزمینی را ساخت

در این ویدئو ما می خواهیم همه شما را در مورد ساخت خانه زیرزمینی و استخر زیرزمینی به اشتراک بگذاریم. ما در حال ایجاد ایده های جدید از پناهگاه های بقا با مهارت های قدیمی و زندگی در جنگل و بدون ابزار زیاد هستیم. بیشتر ساختمان منحصر به فرد است و بیشتر با مهارت Jungle Survival Primitive استفاده می شود
=========================
لطفاً پیش از فیلم مشترک شوید: https://www.youtube.com/c/JungleSurvival
=========================
بسیار سپاسگزارم از اینکه وقتتان را برای تماشای ، پسندیدن ، نظر دادن ، به اشتراک گذاشتن و اشتراک در کانال ما به ما اختصاص داده است و ما تمام تلاش خود را می کنیم تا ایده بیشتری پیدا کنیم و ویدیوی جالب تری برای سازگاری با بقا در جنگل های عمیق تولید کنیم.