تندم مهدی در ساحل زیباکنار

سقوط آزاد از هلیکوپتر یکی از رشته های مهیجی است که می توان آن را به صورت تفریحی و بدون نیاز به آموزش نیز تجربه کرد. مهدی در ساحل زیباکنار استان گیلان به همراه استاد نقدی پری این تجربه مهیج را بدست آورد. جهت انجام چتربازی تندم به همراه استاد نقدی پری، اینستاگرام و وبسایت تیم چتربازان ایشان را مشاهده فرمایید:
اینستاگرام @mehdi_naghdipari
وبسایت www.mehdinaghdipari.com