صادرات سوله - 22220266-021

ایران به عنوان یکی از قطب های تولید فولاد در منطقه ، همیشه این توانایی را داشته است که صادرات سوله و سایر متعلقات فولادی و آهنی را به کشورهای همسایه عهده دار باشد. در همین راستا شرکت های دولتی و غیر دولتی اقدام به صادرات سوله و اسکلت فلزی ، صادرات انواع اسکلت فلزی ساختمان و اسکلت فلزی سوله نموده اند که موجب معرفی و شناخته شدن محصولات تولیدی ایرانی در بازارهای جهانی شده است.
بانک سوله ایران - 22220266-021

https://souleiran.com/%d8%b5%d8%a7%d8%af%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%b3%d9%88%d9%84%d9%87-%d9%88-%d8%a7%d8%b3%da%a9%d9%84%d8%aa-%d9%81%d9%84%d8%b2%db%8c/