یخچال فریزر دوقلو کلور مدل گلوری پلاس Glory plus

بررسی کامل مشخصات یخچال فریزر دوقلو کلور مدل گلوری پلاس Glory plus برای اطلاعات بیشتر به لینک زیر مراجعه کنید:
https://bahar.store/product/%db%8c%d8%ae%da%86%d8%a7%d9%84-%d8%af%d9%88%d9%82%d9%84%d9%88-%da%a9%d9%84%d9%88%d8%b1-%d9%85%d8%af%d9%84-%da%af%d9%84%d9%88%d8%b1%db%8c-%d9%be%d9%84%d8%a7%d8%b3/