بخش Settings در سرچ کنسول

بخش Settings در سرچ کنسول را در این ویدئوی آموزشی می توانید مشاهده نمایید، و جهت یادگیری و آشنایی بیشتر با سایر بخش های گوگل سرچ کنسول به لینک زیر مراجعه نمایید.
"بخش Settings در سرچ کنسول"