سرقت موتور گرانقیمت در روز روشن در یک دقیقه!

سرقت موتور سیکلت گران قیمت با قفل فرمون و قفل شلنگی. در ساعت شلوغی و در زیر دوربین بانک در یک دقیقه را ببینید.