افسردگی زنان بعد از زایمان

متخصصان و پژوهشگران در دوره های زمانی مختلف، تاثیر افسردگی والدین بر کودکان را مورد مطالعه و بررسی قرار داده اند. آن ها در این تحقیق ها چگونگی برخورد مادران افسرده با فرزندانشان را بررسی کرده اند. پژوهشگران اعتقاد دارند که حتی پیش از تولد کودک، تاثیر یک مادر افسرده شروع می شود..
ادامه این مطلب را از طریق لینک زیر دنبال کنید
https://goo.gl/bhtsYw