آيا کار سخت و سنگين ميتونه توجيه و عذر روزه خواری بشه ؟ تکليف اين اشخاص چيست ؟

آيا کار سخت و سنگين ميتونه توجيه و عذر روزه خواری بشه ؟ تکليف اين اشخاص چيست ؟
لطفا در نشر کلیپ کوتاهی نفرمایید شاید یه عده از بدبخت شدن نجات بیابن