بازی Shadow of Water

نوبت به شدو رسیده!!!
گروه منیا اپیزود جدید بازی فن مید سونیک٢٠٢٠ رو رونمایی کرد
اپیزود جدید Shadow of water رو امروز در آیتم "زنگ تفریح" براتون به اشتراک میذاریم