آموزش کپی کردن ویندوز فعلی تان بر روی کامپیوتری دیگر

در این آموزش کوتاه می آموزید که ویندوز کامپیوتر فعلی تان را بر روی کامپیوتری دیگر کپی کنید. مثل وقتی که می خواهید کامپیوترتان را عوض کنید