جنگل "دالخانی" رامسر را ببینید .

جنگل " دالخانی " ، واقع در ۳۰ کیلومتری
جنوب شرقی رامسر ( مازندران ) ،
از جمله جنگل های کوهستانی رامسر است ،
که به " دالان بهشت " ، معروف است .
این جنگل ، که در روستای دالخانی ،
یا دالیخانی ، قرار دارد ، دارای هوایی مطبوع
است ، که در بیشتر اوقات ، با مه غلیظی ،
پوشانده می شود .