کاهش چشمگیر آمار مبتلایان به ویروس کرونا در آفریقا

ویروس کرونا در قاره آفریقا به ویژه در کشورهای جنوب صحرا به طرز چشمگیری کاهش پیدا کرده است. به عنوان مثال در کشور ساحل عاج شمار موارد درگیر بیماری به کمتر از هزار نفر رسیده است.