نحوه تهیه بستنی میوه ‌ای

بستنی همیشه و در هر فصلی طرفدار داره بستنی میوه‌ای هم که طرفدارای زیاد خودش و داره.
این بستنی با ترکیب میوه‌ها و خامه و عسل درست می شه که در این کلیپ آن را یاد می‌گیریم