شبکه یک گوگردمایع(معرفی گوگرد مایع توسط شبکه سراسری یک)

این محصول شامل 17% گوگرد و 20% اکسید کلسیم CaO می باشد. 1-کنترل کننده­ی آفات و بیماری­ها 2-دور کننده­ی آفات 3-اصلاح کننده و کاهش دهنده pH خاک با مصرف آب آبیاری 4-صد در صد محلول در آب 5-قابل استفاده برای محصولات زراعی، باغی و گلخانه ای