پلاگین Hair Tool

آیا تا به حال انیمیشن شجاع را دیده اید ؟ اگر توجه کرده باشید در این انیمیشن به طبیعی جلوه دادن مو در انیمیشن بسیار توجه کرده اند که کار بسیار سختی است و باید بسیار وقت صرف کرد تا این کار را انجام داد، ولی با وجود پلاگین های جدیدی که به وجود آماده اند این کار بسیار آسان شده است .

برای دیدن آموزش رایگان این پست به وبسایت ما را مراجعه کنید:

https://learndigitalplus.com/plugin-hair-tool