آخرین آمار کرونا در 9 / 6 / 1399

تعداد بیماران شناسایی شده مبتلا به کرونا 1754 نفر .
718 مورد بستری در بیمارستان ها .
103 نفر از هم وطنانمان را بر اثر ابتلا به کویید 19 از دست داده ایم .