زاویه چندضلعی منتظم

آموزش محاسبه زاویه چندضلعی منتظم
ریاضی نهم
کانال تلگرام یا گپ به آدرس SerajeDanesh@
وبلاگ : fakharmanesh.blog.ir
سایت: SerajeDanesh.ir
وبلاگ:Fakharmanesh.blog.ir
ایمیل:Fakhar919@Gmail.com پشتیبانی:09398405104