کارگاه نهج البلاغه در خانه-حکمت هیجده-33

کارگاه نهج البلاغه در خانه

حکمت هیجده
موضوع : سکوت

معاونت فرهنگی و دانشجوی دانشگاه آزاد اسلامی تبریز