آلمان ها از هیتلر تا جام جهانی 2018

آلمان از هیتلر تا جام جهانی !
تبدیل یک جامعه جنگی به یک جامعه فوتبالی
آیا باز هم می توان آلمان را یکی از مدعیان قهرمانی جام جهانی 2018 روسیه دانست ؟