مهاجرت به استرالیا از طریق سرمایه گذاری

ویزای سرمایه گذاری استرالیا شامل کسانی خواهد شد که صاحب تجارت و یا دارای توان مالی بالا برای سرمایه گذاری می باشند. بهتر است بدانید برای اخذ ویزای سرمایه گذاری استرالیا، باید سرمایه گذاری و کسب و کار، در خاک استرالیا انجام شود و یا این سرمایه گذاری در خرید سهام شرکت های ایالتی و مناطق خاص انجام گردد. همه کسانی که برنامه ای برای برای دریافت ویزای سرمایه گذاری دارند باید ابتدا ویزای موقت تجاری و یا سرمایه گذاری دریافت نمایند.