رونمایی از نسخه جدید سامانه ملی آرای قضایی

روح‌الله قلی‌خانی، ضمن رونمایی از نسخه جدید سامانه قضایی وبارگذاری حدود ۲ هزار رای جدید در هفته پژوهش، ماموریت‌ها و اقدامات پژوهشکده استخراج آرا و مطالعات رویه قضایی را تشریح کرد.