مسئولان مملکتی چقدر حقوق می‌گیرند

از وقتی فیش حقوق‌های نجومی فاش شد، بحث‌های زیادی پیرامون حقوق مسئولان مطرح شده‌است.