نشست آنلاین برگزارشده کتاب چرا نقض کارآمد در نظام حقوق نوشته وجود ندارد؟(1)

نشست آنلاین برگزارشده کتاب چرا نقض کارآمد در نظام حقوق نوشته وجود ندارد؟ قسمت اول
آدرس سایت: www.sdil.ac.ir
مدیرعامل: دکتر وحید اشتیاق
لینک ایتا : https://eitaa.com/sdil_ac_ir
لینک سروش: https://sapp.ir/sdil_ac_ir
لینک آی گپ: https://profile.igap.net/sdil_ac_ir
لینک تلگرام: https://t.me/Legal_Research
لینک اینستاگرام: https://www.instagram.com/shahredanesh/