سمپل Loop مختص دی جی - ترکیبی داربوکا عربی 2 + بنگو

ست سمپل سولو داربوکا و ترکیب داربوکا . بنگو در 7 وریشن لوپ {3 مدل داربوکا و 4 مدل ترکیب داربوکا . بنگو} و 3 پاساژ مختص نرم افزار های DJ اماده تحویل میباشد ...

قابل توجه عزیزان علت ساخت و ترکیب سمپل داربوکا و بنگو جهت شبیه سازی کردن دو نوازنده در اجراست که بصورت بداهه و سولو با هم هم نوازی میکنند ...

کلیه این اثر صفر تا صد {نوازندگی . تنظیم . ساخت ست} مربوط به اینجانب میباشد ...