پیرمرد و اسلحه - The Old Man And The Gun 2018

سینمایی - پیرمرد و اسلحه - The Old Man And The Gun 2018 - داستان پر مخاطره‎ی فارست تاکر و فرار او از زندان سن کوئنتین آن هم در سن 70 سالگی می‎باشد تا زنجیره‎ای بی‎سابقه از دزدی‎های مختلف را که مردم و مقامات را محسور کرده بود، شکل دهد و… - Gap.im/nama66