نماهنگ بسیار زیبا قبله آخرالزمانی ها

نماهنگ بسیار زیبا قبله آخرالزمانی ها

بر اساس شعری از احمد بابایی
کارگردان: محمدباقر مفیدی کیا
تهیه کنندگان: سید محمدصادق حسینی - محمد ساسان

کاری از موسسه «مصیر»