کارگاه نهج البلاغه در خانه- قسمت دوم از حکمت دوم- 3

کارگاه نهج البلاغه در خانه- قسمت دوم از حکمت دوم
باموضوع : حفظ اسرار
معاونت فرهنگی و دانشجوی دانشگاه آزاد اسلامی تبریز
مدرس حاج آقا محمودی