فیلم آموزشی پیشخدمت اداری

با سلام به کلیه سرپرستان نیرو های خدماتی و کلیه مسئولان آموزش ارگانها و شرکت های دولتی و غیر دولتیدر حدود هفت سال آموزش تخصصی به نیروهای خدماتی کلیه ارگانهای کشور از تعداد اندک تا تعدادبالای 200 نفر در شرکت های مختلف بر این امر واقف شدم که کارکنان خدماتی (آبدارچی – نظافتچی – نگهبان – راننده و دربان و…) کلا طی آموزش های برگزار شده سعی در بهبود شرایط یادگیری شرکت کنندگان و همچنین با طراحی چک لیست های مخصوص به دنبال تغییر در رفتار کارکنان خدماتی و همچنین یادگیری صد در صدی آنها می باشد. از این رو به شما عزیزان پیشنهاد می کنم قبل از شرکت در دوره های ما ابتدا مقاله اهمیت آموزش کارکنان خدماتی را مطالعه نموده و به دنبال آن هفت مرحله در آموزش موثر را بدانید. تا اگر به ما اعتماد می کنید که این موسسه پرسنل خدماتی شما را آموزش دهد. در پایان رضایت دو جانبه فراهم آید.

حسین رحمتیان مدرس تخصصی فنون پذیرایی و تشریفات ویژه نیروی انسانی خدماتیبه هیچ عنوان آموزش پذیر نیستند .